Betonirakenteiden kuntotutkimukset: Kuntotutkimuksesta tarkkaa tietoa Merihaan pysäköintitalojen korjaustarpeesta

Helsingin Merihaka Oy tilasi Swecon asiantuntijoilta kahden pysäköintitalon betonin kuntotutkimuksen. Tulokset auttavat tekemään tarpeenmukaiset korjaukset ja mahdollisesti korvaamaan pysäköintitalot jollain aikavälillä uudisrakennuksilla Merihaan betonista kaupunkimiljöötä kunnioittaen.

Helsingin Merihaka Oy:n pysäköintitalot P1 ja P2 sijaitsevat keskeisellä paikalla Merihaassa Hakaniemenrannassa ja Haapaniemenkadulla. Molemmissa on ollut havaittavissa jo pitkään betonin vaurioita.

”Halusimme selvittää kattavalla kuntotutkimuksella, kannattaako vaurioita korjata, miten se onnistuisi ja mihin hintaan”, kertoo Helsingin Merihaka Oy:n projektinjohtaja Pekka Aalto. Tiloista tutkittiin kaikki rakenteet: vesikatto ja julkisivu, väliseinät, palkit, ajoramppi ja pysäköintitasot. ”Erityisesti meitä kiinnosti betonin karbonisoituminen ja vaurioasteet.”

Aluksi rakenteita arvioitiin silmämääräisesti, ja sen jälkeen niistä otettiin noin 60 betoninäytettä. Jokainen betonilieriö numeroitiin pysäköintitalon rakenteisiin, pohjakuviin ja kuntotutkimusraporttiin. ”Tiedon keruun ja tulosten piti olla aukottomia, jotta kuka tahansa pääsee käsiksi tietoon myös myöhemmin”, Aalto korostaa.

Näytteistä tutkittiin betonin veto- ja puristuslujuudet sekä mikrorakenne, joka kertoo muun muassa pakkasenkestävyydestä. Swecon kuntotutkijat ehdottivat myös kantavien palkkien sisällä olevien terästen tarkastelua, koska vetyhaurastuminen heikentää palkkien vetolujuuksia.

”Lisäksi rakenteista otettiin kloridinäytteitä, koska talvisin pysäköintitaloon kulkeutuu autojen renkaissa maantiesuolaa”, kertoo Swecon asiantuntija Ari Timonen. ”Kloridikorroosio on erityisen haitallista betoniteräksille.”

Laajat vauriot puoltavat uudisrakentamista

Lähes 20 000 kerrosneliön laajuisten tilojen tutkiminen vei kentällä kolmelta tutkijalta useita päiviä. Tuloksista laadittiin yli 100-sivuinen raportti, ja asiakas sai käyttöönsä yli 300 valokuvaa.

”Ne auttavat korjaustoimien suunnittelussa. Saimmekin jopa odotusarvoa parempaa palvelua!” Aalto sanoo. Hän kiittelee myös kuntotutkija Timosen perusteellista sitoutumista hankkeeseen. ”Kokeneina ammattilaisina puhuimme koko ajan samaa kieltä ja meillä oli yhtenäiset tavoitteet.”

Tutkimustulosten perusteella molemmissa pysäköintitaloissa toteutetaan vuoden 2021 alussa välttämättömiä korjauksia, joilla jatketaan tilojen elinkaarta muutamilla vuosilla. Swecon rakennetekniikan ammattilaiset ovat jo aloittaneet kiireellisimpien hätäkorjausten suunnittelun. ”Suurimpia ongelmia ovat betonipalkkien kiertyminen ja palkkeja kannattelevien väliseinien osittainen pettäminen”, Aalto kertoo.

Yhteen ongelmakohtaan korjauksista ei ole apua. ”Betonin kantavuus vastaa vain puolta tämän hetken vaatimuksista, eikä korjauksilla pystytä sitä parantamaan”, Aalto sanoo. Siksi yhtiössä harkitaan pysäköintitalojen purkamista ja korvaamista jollakin aikavälillä uudisrakennuksilla. Silloinkin Merihaan kaupunkimaisema halutaan säilyttää.

”Merihaka tunnetaan suuresta betonikolossistaan, jollaista ei muualta Helsingistä juuri enää löydy”, Aalto sanoo. 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa valmistuneet pysäköintitalot edustavat jo harvinaiseksi käynyttä betonibrutalismia. ”Merihaan halutaan jatkossakin ilmentävän betonirakentamisen osaamista ja kehittämistä.”

Miten voimme auttaa?