Kalliorakennus-Yhtiöt

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n erikoisalaa on kalliorakentaminen. Useissa
urakoissa yksi työvaiheista on kallion pinnan ruiskubetonointi. Contesta Oy on vastannut betonipintojen laadunvarmistuksesta Kalliorakennus-Yhtiöiden kohteissa jo yli kymmenen vuoden ajan.

Kalliorakennus-Yhtiöissä työnjohtajana työskentelevä Jani Savilepo pitää Contestaa luotettavana yhteistyökumppanina, joka pystyy pitämään kiinni tiukoistakin aikatauluista.

Betonin laadunvarmistus on välttämätöntä Kalliorakennus-Yhtiöiden urakoiden etenemiselle.

”Ruiskubetoni on tärkeä osa koko kalliorakennetta. Betoni on ulkonäkö-, ympäristö- ja säilyvyysseikka sekä iso osa valmista tilaa”, Savilepo toteaa.

Contesta tuntee yhteistyökumppaninsa tarpeet

”Contestan osuus urakoissa on varsinaisen lopputuotteen eli ruiskubetonipinnan asiantuntijapalvelut ja tutkiminen. He tuottavat meille ne laadunvarmistuspalvelut, jotka valvontaviranomaiset ovat määrittäneet”, Savilepo kuvailee.

Contestan asiantuntemuksen turvin Kalliorakennus-Yhtiöt pystyy osoittamaan tilaajilleen, että valmistuneet tilat ja ruiskubetonirakenteet ovat vaatimusten mukaisia. Vaaditut laadunvarmistustoimenpiteet ovat yleensä urakkakohtaisia, mutta perusasiat pysyvät samoina kohteesta toiseen. Sen vuoksi pitkästä yhteistyöstä on hyötyä. Contestalla tiedetään, mitä Kalliorakennus-Yhtiöiden täytyy osoittaa ja kenelle.

”Omalta osaltani yhteistyö Contestan kanssa on kestänyt yli kymmenen vuotta, koko sen ajan jonka olen ollut täällä töissä. Yhteistyö on ollut sen verran luotettavaa, ettei sitä ole varsinaisesti edes tarvinnut kilpailuttaa”, Savilepo kertoo.

Pitkä kumppanuus lujittaa yhteistyötä

Savilepo toimii aina tiettyjen Contestan yhteyshenkilöiden kanssa. Yritykset tuntevat toistensa historiat, edelliset rakennuskohteet ja mahdolliset aiemmat haasteet. Siksi betonia pystytäänkin tulkitsemaan tehokkaasti.

”Contesta on luottamuksellinen ja hyvä yhteistyökumppani. Kymmenen vuotta on pitkä aika toimia jonkun kanssa. Pitkään jatkunut yhteistyö kertoo sen toimivuudesta”, Savilepo tiivistää.

Miten voimme auttaa?