Betonin laadunvarmistus:
Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan maan alle louhittavaan luolastoon, jonne sijoittuvat jäteveden puhdistusaltaat sekä pääosa muista toiminnoista reilun kymmenen hehtaarin alueelle.

Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen kalliotiloihin on yleistä Pohjoismaissa, joissa lähes kaikki uudet ja suuret puhdistamot on rakennettu kallion sisään. Kalliopuhdistamo haittaa asutusta ja virkistyskäyttöä huomattavasti vähemmän kuin maanpäällinen puhdistamo.

Blominmäen puhdistamo on Suomen suurin jätevedenpuhdistamo. Sweco on mukana jätevedenpuhdistamon ruiskubetonin laadunvalvonnassa, ennakko- ja työaikaisissa laadunvalvontakokeissa, puristuslujuus- , paineellinen vedentunkeuma-, tartuntavetolujuus-, pakkasenkestävyyskokeissa sekä ruiskubetonin kuitupitoisuusmäärityksissä.

Miten voimme auttaa?