Betonitekniset
testauspalvelut

BETONIN ELINKAAREEN ERI VAIHEISIIN

Suoritamme betonirakenteiden, kovettuneen betonin, betonituotteiden ja rakennusmateriaalien laadunvalvonta- ja hyväksymiskokeet.

Laaja osaamisemme betonin testauksessa sekä monipuolinen laitekanta antavat meille valmiudet tarjota asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä testauspalveluita myös tuotekehityshankkeiden tueksi.

Betonilaboratorion osalta testaustoiminnan keskeiset osat on akkreditoitu ja toimimme eräiden tuoteryhmien osalta myös Rakennustuoteasetuksen mukaisena ilmoitettuna laitoksena.

Betonin koetilaus tästä

Laitteiden huolto ja kalibrointi tilaukset tästä

Betonin ja betonirakenteiden laadunvalvonta

 • Kovettuneen betonin laadunvalvonta akkreditoidusti normi- ja rakennekoekappalein: mm.
  • puristuslujuus
  • halkaisuvetolujuus
  • tiheys
  • vetolujuus
  • tartuntavetolujuus
 • Betonin kloridipitoisuuden määrittäminen (SFS 14629)
 • Injektointilaastin ja rakenteellisen saumauslaastin testaukset
 • Betonin pakkasenkestävyyden testaukset
 • Betonin vedenläpäisyn testaukset
 • Ruiskubetonin EFNARC-laattakoe
 • Rakenteiden valmistuksen sekä valmiiden rakenteiden tarkastus
 • Kantavien rakenteiden epätyydyttävän laadun johdosta tehtävät viralliset testaukset
 • Vertailulujuuslaskelmien laatiminen

Ota yhteyttä

Tuomo Rimpiläinen
Osastopäällikkö
p. 050 387 2433

Jaakko Roinisto
Työnjohtaja
p. 050 387 2434

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Ruiskubetonin EFNARC-laattakoe

Tarjoamme kuituja sisältäville, viisteellisille ja viisteettömille ruiskubetonilaatoille kattavan testauspalvelun (SFS-EN 14488):

 

 • Ruiskutettujen laattakoekappaleiden sahaus testauskoekappaleiksi (600 x 600 x 100 mm) – Annamme tarvittaessa ohjeita laattakoekappaleiden valmistukseen liittyen!
 • Energia-absorption testaus
 • Kuitumäärän määritys tuoreesta massasta (polymeeri- ja teräskuidut) ja kovettuneesta betonista (teräskuidut).

 

Ota yhteyttä

Tuomo Rimpiläinen
Osastopäällikkö
p. 050 387 2433

tuomo.rimpilainen@contesta.fi

Betonin pakkasenkestävyyden testaukset

Contesta Oy:ssä on täydet valmiudet Betoninormien by65 mukaiset kovettuneen betonin pakkasenkestävyyskokeet suoritetaan akkreditoidusti (T195):

 • Huokosjako (Betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä) (VTT TEST-R003-00-2010) 
 • Huokosjako (Kovettuneen betonin ilmahuokosominaisuuksien määritys) (EN 480-11, muunneltu)
 • Jäädytys-sulatuskestävyys (SFS 5447)
 • Pakkasenkestävyys, laattakoe (CEN/TR 15177 ja CEN/TS 12390-9)

Ota yhteyttä

Tuomo Rimpiläinen
Osastopäällikkö
p. 050 387 2433

Jaakko Roinisto
Työnjohtaja
p. 050 387 2434

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Betonin osa-aineiden hyväksymiskokeet

 • Rakennussementtien CE-merkintäkokeet
 • Keraamisten laattojen kiinnitysaineiden CE-merkintäkokeet
 • Lentotuhkan, silikan ja kuonan laadunvalvonta
 • Lisäaineiden CE-merkintäkokeet
 • Erikoislaastien ja -betonien sekä betonin lisäaineiden käyttöseloste- ja varmennustodistuskokeet
 • Betonin kiviaineskokeet ja kiviaineksen petrografinen analyysi
 • Veden soveltuvuus betonin valmistukseen (SFS-EN 1008)

Ota yhteyttä

Jaakko Roinisto
Työnjohtaja
p. 050 387 2434

Viveca Lindqvist
Toimitusjohtaja
p. 050 387 2435

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Betonin suhteitukset ja ennakkokokeet

 • Normaali- ja erikoisbetonien suhteitukset ja suhteitusten optimoinnit
 • Kiviaineksen pakkautumisen optimointi käytössä olevilla kiviaineksilla ja kiviaines/sideainesuhteella
 • Lisäaineiden annostelun optimointi
 • Huokostimen annostelun optimointi huokosjakotutkimuksella käytettäessä esim. seosaineita
 • Arvio betonin laadusta ohuthietutkimuksella
 • SFS- ja SFS-EN-standardikokeet tuoreella ja kovettuneella betonilla
 • Kalliotilojen injektointimassojen ennakkokokeet by53 mukaan
 • Erikoislaastien ja kivipohjaisten materiaalien tuotekehitys
 • Massiivivalujen betonin lämmönkehitys

Ota yhteyttä

Juha Komonen
Osastopäällikkö
p. 050 341 7032

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Betonin ja kevytsoratuotteiden testaukset

 • Betoni- ja kevytsoraharkot
 • Betoniset päällystekivet, kattotiilet, reunakivet ja laatat
 • Betonimuottiharkkojen testaus (ominaisuudet, tiheys, lujuus, vedenimukyky jne.)

Ota yhteyttä

Tuomo Rimpiläinen
Osastopäällikkö
p. 050 387 2433

Jaakko Roinisto
Työnjohtaja
p. 050 387 2434

Ota yhteyttä

Tuomo Rimpiläinen

Osastopäällikkö
p. 050 387 2433

Jaakko Roinisto

Työnjohtaja
p. 050 387 2434

etunimi.sukunimi@contesta.fi