Kuntotutkimuspalvelut

Betonirakenteiden kuntotutkimus selvittää oikeat korjaustoimen­piteet

Ammattitaitoisella betonirakenteiden kuntotutkimuksella saadaan tieto rakenteen nykytilan kunnosta. Kuntotutkimuksella kartoitetaan myös mahdollisten vaurioiden laatua ja laajuutta, turvallisuusriskejä sekä teknistä toimivuutta ja käyttöikää. Asiantuntijamme räätälöi kuntotutkimuksen kokonaisuuden huomioiden tilaajan sekä kohteen asettamat vaatimukset ja kuntotutkimusohjeistusten asettamat suositukset. Jokaisella kuntotutkimuksella tavoitellaan tilannetta, jossa saatava tieto tuottaa asiakkaalle edellytykset myös hankkeen tuleviin vaiheisiin. 

 

Tutkittavia betonirakenteita ovat tavanomaisesti: 

 • julkisivut, sokkelit ja parvekkeet 
 • pysäköintilaitokset ja -hallit 
 • uimahallit ja vesitornit 
 • veden- ja jätevedenpuhdistuslaitokset 
 • voimalaitokset ja teollisuusrakennukset 
 • sillat, rummut, laiturit ja tunnelit 

 

Tutkimus suoritetaan kohteessa paikan päällä visuaalisin havainnoin sekä teknistä tutkimusvälineistöä apuna käyttäen. Rakenteista irrotetaan näytteitä, joille suoritetaan tarpeelliset laboratoriokokeet ja -tutkimukset. Kuntotutkimuksessa kertyneet tiedot sekä niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset kootaan asiakkaalle kattavaksi kuntotutkimusraportiksi.

Kuntotutkimus­palveluumme kuuluu:

 • Vauriokartoitukset ja kenttäkokeet
 • Rakennekoekappaleiden otto ja monipuoliset laboratoriotestaukset
 • Ympäristölle haitallisten aineiden (asbesti, lyijy, pcb) näytteenotto ja laboratoriotestaukset
 • Kuntotutkimusraportit ja -lausunnot
 • Korjaustyön ja -laadunvalvonnan kokeet
 • Rakenteiden jäljellä olevan käyttöiän arvioinnit
 • Lämpökuvaukset
 • Kosteusmittaukset

 

Ota yhteyttä

Ari Timonen
Osastopäällikkö
p. 040 657 1268

 

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Laadukas, standardinmukainen ja rakennetta edustava näytteenotto luo onnistumisen edellytykset jatkotutkimuksille. Näytteenotossa käytämme kalibroituja, varmennettuja ja näytteenottoon hyväksyttyjä laitteistoja. Jokainen näytteenotto suunnitellaan kohteen, asiakkaan, ohjeiden ja standardien vaatimukset huomioiden. 

Kattavista ja monipuolisista näytteenotoista vastaa ammattitaitoinen henkilökuntamme ja palvelumme kattavat mm.: 

 • Betoni– ja tiilinäytteiden timanttiporaukset 
 • Laastinäytteiden irrotukset 
 • Jauhenäytteiden poraukset (esim. betonin kloridi- ja sulfaattipitoisuuden määrittämiseksi) 
 • Haitta-aineiden näytteenotto 
 • Tuoreen betonimassan näytteenotot (esim. tuoremassakokeita varten) 

Kokonaisvaltaisella ratkaisulla asuinrakennuksen korjaushankkeissa voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia säästöjä. Hyvin suunniteltu ja asuinkiinteistön tarpeet huomioiva lähtökohta tarjoaa siis suoraa säästöä. 

Tarvelähtöinen julkisivuremontti on ratkaisu, kun asuinrakennuksen korjaushanke halutaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti, kokonaisvaltaisesti, kustannustehokkaasti ja katkeamattomalla tiedonkululla. Tarvelähtöinen ratkaisu huomioi betonirakenteiden kuntotutkimuksesta lähtien hankkeen tulevat vaiheet aina korjaussuunnittelusta, projektinjohtoon ja valvontaan, jolloin hankkeen jokainen vaihe voidaan ennakoida eikä esim. kalliita lisätutkimuksia tai -selvityksiä korjaussuunnittelun tueksi tarvita. 

Tarvelähtöinen julkisivuremontti yhdistää betonitekniikan asiantuntijamme ja konsernimme pitkän linjan asiantuntijat asuinkiinteistösi eduksi! Kokonaisvaltainen ratkaisu mahdollistaa katkeamattoman tiedonkulun ja saumattomuus luo kustannustehokkuutta tarjoten suoraan asuinrakennuksen hankkeeseen säästöjä. 

Pyydä tarjous

Tee asiat itsellesi helpoksi ja jätä loppu meille.

  Heräsikö kysyttävää?

  Katso myös