Betonitestaus­palvelut

Laboratoriomme tarjoaa laadukkaat ja nopealla aikataululla toteutettavat betonirakenteiden, kovettuneen betonin, betonituotteiden, kiviaineisten ja kiviainespohjaisten rakennusmateriaalien testaukseen, laadunvalvontaan ja CE-merkintään liittyvät testaus- ja koesarjat. 

Betonilaboratorion osalta testaustoiminnan keskeiset osat on akkreditoitu ja toimimme eräiden tuoteryhmien osalta myös Rakennustuoteasetuksen mukaisena ilmoitettuna laitoksena. Laaja osaamisemme betonin testauksessa sekä monipuolinen laitekanta antavat meille myös valmiudet räätälöidä testauspalvelut asiakkaan erilaisiin tarpeisiin ja tuotekehityshankkeiden tueksi. 

Valitse testauspalvelukokonaisuuksista ratkaisu tarpeeseesi tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme. 

Kovettuneen betonin testaus toteutetaan normi- ja rakennekoekappaleista standardien mukaisesti. Testauskokonaisuutemme kattaa mm. seuraavia testauskokonaisuuksia: 

 • puristuslujuustestaus 
 • vetolujuus ja tartuntavetolujuustestaus 
 • betonin tiheyden määritys 
 • Ruiskubetonin energia-absorptio- eli EFNARC-laattakokeet 
 • Betonin vedenpitävyys (vedentunkeuman syvyyden määritys) 
 • Betonin pakkasenkestävyyskokeet 
 • injektiolaastin testaus 
 • rakenteellisen saumalaastin testaus 
 • halkaisuvetolujuustestaus 
 • kloridipitoisuuden määritys (SFS 14629) 
 • sulfaattipitoisuuden määritys 

 

Lisäksi tarjoamme työmaalla toteutettavina palveluina mm.  

 • kimmovasaratestausta 
 • tartuntavetolujuuden määrityksiä 
 • timanttiporausta ja näytteenottoa 
 • puristuslujuusnäytteiden valmistusta koekuutioina tai -lieriöinä kalibroiduilla muoteilla 

Tarjoamme betonin pakkasenkestävyyden varmistamisen tutkimusmenetelminä kaikkia betoninormien by65 mukaisia testaus- ja tutkimusmenetelm. Kaikki pakkasenkestävyyden varmistamiseen liittyvät testaus- ja tutkimuskokonaisuudet tuotetaan laadukkaasti vuosien kokemuksella ja akkreditoidusti

 • Huokosjakotutkimus ohuthienäytteestä (By 72) 
 • Huokosjaon määrittäminen pintahienäytteestä (EN 480-11, muunneltu) 
 • Jäädytys-sulatuskokeet (SFS 5447)  
 • Laattakokeet eli Borås-testi (CEN/TR 15177 ja CEN/TS 12390-9) 


LATAA TÄSTÄ LAATTAKOKEIDEN NÄYTTEENOTTO-OHJEET

Betonin pakkasenkestävyyteen voidaan vaikuttaa lisäämällä huokostinta massan valmistuksen aikana. Lisähuokostaminen tuottaa betoniin mikroskooppisen pieniä, tasaisesti jakautuneita suojahuokosia, joihin vesi pääsee jäätymään rikkomatta betonia.  

 

Betonin pakkasenkestävyyden varmistamiseksi huokosten tulisi olla kooltaan sopivia (ominaispinta-ala) ja tasaisesti jakautuneita ja riittävän lähellä toisiaan. Huokosjako tarkoittaa suuretta, joka ilmaisee laskennallisen arvon suurimmalle etäisyydelle sementin mistä tahansa pisteestä lähimmän suojahuokosen pinnalle. Kovettuneen betonin huokosjako voidaan määrittää huokosjakotutkimuksella vaatimusluokissa XF1, XF3 50 v ja 100 v. Huokosjaon suurin sallittu arvo pakkasenkestävällä betonilla riippuu kohteelle vaaditusta betoninormin by65 mukaisesta rasitusluokasta ja suunnittelukäyttöiästä. 

 

Huokosjakotutkimukset toteutamme akkreditoidusti seuraavin menetelmin:   

 • By72 Betonin laadunvarmistus Osa 1 – Betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä 
 • EN 480-11, muunneltu – Betonin ilmahuokosparametrien määritys, pintahieistä 

Menetelmän edullisuus ja nopeus luo menetelmästä tehokkaan tuen tuotekehitykseen sekä laadunvarmistukseen osana betonin pakkasenkestävyyden varmistamista.

Lataa tästä betonin koetilauslomake

Ota yhteyttä

Tiina Mäenpää Tutkija GSM 050 387 2438

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Testauspalvelumme kattavat ratkaisut betoni- ja kevytsoratuotteiden, päällystekivien, kattotiilien, reunakivien ja laattojen testauskokonaisuudet sekä betonimuottiharkkojen testaukset. Kattavat testauskokonaisuudet pitävät sisällään mm. mittojen määritykset, lujuusmääritykset, pakkasenkestävyyden varmistamiseen kuuluvat testauskokonaisuudet sekä kulutuskestävyyden (Böhme-testi) määrittämisen. 

Kuituja sisältävät ruiskubetonilaatat testataan standardin SFS-EN 14488 mukaisesti valituilla testauskokonaisuuksilla. Tarjoamme asiantuntijaosaamistamme ja räätälöimme kuhunkin asiakkaan tilanteeseen sopivan testauskokonaisuuden. Ratkaisumme kattavat mm. ruiskutettujen betonilaattojen: 

 • sahauksen testauskoekappaleiksi (600 x 600 x 100 mm)  
 • laatan energia-absorptiotestaus (EFNARC) 
 • puristuslujuuden testaus 
 • tartuntavetolujuuden testaus 
 • paineellisen vedentunkeuman testaus 
 • polymeeri- ja teräskuitupitoisuuden määritykset 

 

Lisäksi suoritamme polymeeri- ja teräskuitumäärityksiä sekä muita tuoremassakokeita. Palvelumme kattavat myös mm. vetolujuusnäytteiden näytteenoton työmaakohteissa. 

Tarjoamme rakennussementtien, lisäaineiden ja keraamisten laattojen kiinnitysaineiden CE-merkintää varten tarvittavat koesarjat, tuoremassakokeet ja asiantuntijalausunnot. Lisäksi tuotamme lentotuhkan, silikan ja kuonan laadunvalvontaa, silko- kokeita.  

Asiantuntijamme auttavat myös kiviainestestauskokonaisuuksien osalta mm. 

 • kiviaineskokeet 
 • kiviaineksen alkalireaktiivisuuden määritys 
 • kiviaineksen pakkautumisen optimointi 
 • kiviaineksen petrografiset tutkimukset 
 • veden soveltuvuus betonin valmistukseen 

Betonin suhteutuksen ja tuotekehityksen kokonaisuuksien osalta asiantuntijamme auttavat löytämään kulloiseenkin tarpeeseen soveltuvimmat ratkaisut. Erikoislaastien ja kivipohjaisten materiaalien tuotekehityksen tueksi tarjoamme räätälöityjä ja erikoissuunniteltuja testauspalveluita sekä mm.: 

 • erikoisbetonien suhteutukset ja optimoinnit 
 • lisäaineiden annostelun optimointi 
 • betonin massakokeiden suunnittelu ja toteutus 
 • injektointimassojen ennakkokokeet 
 • vaativien rakenteiden lämmönkehitys 

Pyydä tarjous

Tee asiat itsellesi helpoksi ja jätä loppu meille.

  Heräsikö kysyttävää?

  Katso myös