Betonin laadunvarmistuspalvelut

Betonin työmaa-aikainen laadunvarmistus on osa betonirakentamisen laadun­varmistuksen kokonaisuutta.

Suunnitellun ja toimitusvarman betonin laadunvarmistuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä kokonaisvarmuutta, ehkäistä virheitä ja luoda edellytyksiä mahdollisten virhetilanteiden varhaiselle tunnistamiselle. Läpinäkyvyys mahdollistaa nopean reagoinnin ja tarvittaessa toimenpiteiden käynnistämisen jo varhaisessa vaiheessa. Laadunvarmistus luo kokonaisvarmuutta hankkeen etenemiseen ja tarjoaa rakennushankkeen osapuolille ajan tasaista tietoa vaatimustenmukaisuuden täyttymisestä.

Betonin laadunvarmistuskokonaisuuden toteuttamiseksi tarjoamme luotettavan, nopean ja toimitusvarman ratkaisun, joka suunnitellaan jokaisen rakennushankkeen tarpeiden mukaisesti.

Ennakkokokeet

 • Ennakkokokeet suunnitellaan huomioiden tapauskohtaisesti betonin laadunvarmistukselle asetetut vaatimukset
 • Betonin pakkassuola-kestävyys standardin CEN/TS 12390-9*mukaan
 • Betonin huokosjako-tutkimus standardin EN 480-11* ja ohjeen by72* mukaisesti

Työnaikaiset kokeet

 • Työn aikaisten betonikokeiden tavoitteena on varmistaa betonin ilmamäärä ja lujuus kuljetuksen jälkeen
 • Tuoreen betonimassan ilmamäärä ja betonimassasta valmistettavat koekappaleet lujuusominaisuuksien määrittämiseksi
 • Betonin puristuslujuustestaus SFS-EN 12390-3*

Valmiin rakenteen tutkimukset

 •  Valmiin betonirakenteen vaatimustenmukaisuutta
  arvioidaan kimmovasaratestauksin ja tarvittaessa
  rakennekoekappaleiden lujuusominaisuuksilla
 • Kimmovasaratestaus
  SFS-EN 12504-2*
 • Porattujen betonikoekappaleiden puristuslujuustestaus
  SFS-EN 12504-1*

*

Betonin laadunvarmistus

Pyydä tarjous

Tee asiat itsellesi helpoksi ja jätä loppu meille.

  Heräsikö kysyttävää?

  Katso myös