Asbesti ja haitta-aineet

Asbesti ja
haitta-aineet

Tarjoamme asiakkaillemme akkreditoituja pyyhkäisyelektronimikroskoopilla suoritettavia asbestianalyysejä materiaali-, ilma- ja pintapyyhintänäytteistä Paraisten toimipisteellä.

Menetelmä antaa tutkittavista materiaaleista luotettavasti ja nopeasti tiedon näytteen asbestipitoisuudesta, havaituista asbestilaaduista ja ilmanäytteiden tapauksessa ilmoitetaan myös havaittujen asbestikuitujen määrä.

Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla päästään jopa monituhatkertaisiin suurennoksiin ja mikroskooppiin liitetyllä EDS-analysaattorilla kyetään määrittämään näytteen kvalitatiivinen alkuainekoostumus.

Asbesti on yleisnimitys ryhmälle kuitumaisia silikaattimineraaleja, joita käytettiin yleisesti rakennusmateriaaleissa mm. hyvien palonkesto-ominaisuuksien takia. Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa vuosina 1920-1994, minkä jälkeen sen käyttö kiellettiin terveyssyistä kokonaan. Vuonna 2016 astui voimaan lakiasetus (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015), jonka mukaan ”rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä tulee ennen rakenteiden purkua tehdä asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, sekä selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä. Materiaalinäytteiden asbestianalyysit suoritetaan luotettavasti akkreditoidulla menetelmällä. Contesta Oy on mukana kansainvälisissä Health and Safety Laboratory –viranomaislaboratorion säännöllisesti järjestämissä asbestinäytteiden vertailumittauskierroksissa (AIMS – Asbestos in Materials Scheme) – erinomaisilla tuloksilla (kierros R71, 9/2020).

 

Ota yhteyttä

Jonas Wahrman Tutkija GSM 040 772 3878 etunimi.sukunimi@contesta.fi

Asbestia sisältävien rakenteiden korjaustöissä tulee huolehtia työalueiden eristämisestä ja alipaineistuksesta sekä jälkisiivouksesta. Sisäilman asbestikuitupitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3 (Valvira). Asbesti-ilmanäytteenotolla varmistutaan siitä, että asbestisaneeraus ja siivous on onnistunut ja osastointi on turvallista purkaa. Näytteenotossa pumpataan tutkittavasta tilasta tietty määrä ilmaa suodattimen läpi, jonka jälkeen suodattimelle kertynyttä pölyä tutkitaan elektronimikroskoopilla laboratoriossa. Suodattimelle jääneet asbestityypit tunnistetaan ja kuitujen määrä lasketaan. Contesta Oy suorittaa analyysit luotettavasti akkreditoidulla menetelmällä. Olemme myös mukana kansainvälisissä Health and Safety Laboratory –viranomaislaboratorion säännöllisesti järjestämissä asbestinäytteiden vertailumittauskierroksissa (SEMS – Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme) – erinomaisilla tuloksilla (kierros 9, 11/2019).

 

Ota yhteyttä

Jonas Wahrman Tutkija GSM 040 772 3878 etunimi.sukunimi@contesta.fi

Sisäilmassa suuret hiukkaset eivät jää leijumaan ilmaan, vaan ne laskeutuvat lattialle ja muille tasopinnoille. Terveyden kannalta merkitystä on erityisesti laskeutuneen pölyn sisältämillä orgaanisilla hiukkasilla ja mineraalivillakuiduilla. Asbestikuitujen esiintyminen pinnoille laskeutuneessa pölyssä ei ole hyväksyttävää (Valvira). Pintapyyhintäanalyysillä voidaan esimerkiksi varmistaa jälkisiivouksen onnistuminen saneerauskohteissa. Pintapyyhintänäytteen ottaminen on helppoa ja näytteistä voidaan tarvittaessa analysoida myös muiden huoneilmassa esiintyvien kuitujen ja hiukkasten laatua. Näytteiden tutkiminen suoritetaan luotettavasti akkreditoidulla menetelmällä.

 

Ota yhteyttä

Jonas Wahrman Tutkija GSM 040 772 3878 etunimi.sukunimi@contesta.fi

Vuonna 2016 astui voimaan lakiasetus (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015), jonka mukaan ”rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä tulee ennen rakenteiden purkua tehdä asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, sekä selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä.


Ota yhteyttä

Jonas Wahrman Tutkija GSM 040 772 3878 etunimi.sukunimi@contesta.fi

Pyydä tarjous

Tee asiat itsellesi helpoksi ja jätä loppu meille.

    Heräsikö kysyttävää?

    Katso myös